Vấn đề chi nhánh hoặc công ty con không có khả năng chi trả

Câu hỏi: Hợp đồng do chi nhánh hoặc công ty con ký nhưng sau đó chi nhánh hoặc công ty con mất khả năng chi trả thì khách hàng có thể yêu cầu công ty mẹ hoặc công ty chính chịu trách nhiệm được không?

Trả lời:

+ Đối với trường hợp Công ty con: Theo quy định tại Điều 74 Luật Dân sự 2015 quy định về pháp nhân, và Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và trách nhiệm của công ty mẹ và công ty con, thì công ty con có tư cách pháp nhân, và mọi hoạt động công ty con đều được thực hiện trên danh nghĩa chính nó, với tư cách là một chủ thể hoàn toàn độc lập với công ty mẹ.

Do đó, việc công ty con không có  khả năng trả nợ thì công ty mẹ cũng không phải chịu trách nhiệm trả nợ này.


+ Trường hợp là Chi nhánh:  Theo quy định tại Điều 74 Luật Dân sự 2015, và Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 :”Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Như vậy, khi chi nhánh lâm vào tình trạng nợ nần thì các chủ nợ có thể khởi kiện công ty để đòi nợ, và công ty mẹ phải có trách nhiệm trả thay.

Bài viết liên quan

error:
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon