Công ty TNHH MTV chuyển đổi thành hộ kinh doanh

Câu hỏi: Hiện tôi đang là chủ sở hữu của một công ty TNHH 1 thành viên. Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên tôi muốn thu hẹp quy mô sản xuất và tôi muốn hỏi có thể chuyển đổi doanh nghiệp sang hộ kinh doanh được không?

Trả lời:

Việc chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp được coi là tổ chức lại doanh nghiệp. Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 thì các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gồm có:

– Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần;

– Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên;

– Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

– Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Do đó, Công ty TNHH 1 thành viên không thể chuyển thành hộ kinh doanh. Tuy nhiên, Chủ sở hữu công ty có thể chuyển loại hình doanh nghiệp của mình thành hộ kinh doanh thông qua hình thức gián tiếp là “Giải thể doanh nghiệp”, quy trình như sau”

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo 02 hình thức chính:

1. Giải thể tự nguyện;

2. Giải thể bắt buộc ( bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được phép giải thể. Doanh nghiệp chỉ có thể giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Bài viết liên quan

error: