THỎA ƯỚC CHUNG KHI SỬ DỤNG

                                                                                                                            

PHẦN MỀM PHÁP CHẾ ONLINE 

Điều 1: Quy định chung

Khi Quý khách sử dụng thông tin và dịch vụ trên Phần mềm pháp chế Online là Quý khách chấp nhận Thỏa ước này, kể cả những thay đổi về sau.

Nội dung trên Phần mềm pháp chế Online là văn bản pháp luật và kiến thức pháp luật. Quý khách chấp nhận sử dụng dịch vụ là chấp nhận sử dụng hình thức và nội dung hiện tại. Phần mềm pháp chế Online không nảy sinh trách nhiệm pháp lý với người sử dụng khi xảy ra vận dụng pháp luật sai.

Khi Quý khách sử dụng lại vào mục đích phi thương mại những thông tin từ Phần mềm pháp chế Online, nhất thiết phải ghi rõ nguồn: “Theo www.phapcheonline.vn”.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

Thỏa ước này được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ phần mềm Pháp chế Online giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ;

Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Chúng tôi luôn đăng tải thông tin mới nhất tại https://phapcheonline.vn

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Trong thỏa ước này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:

“Bên sử dụng dịch vụ” là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà phần mềm Pháp chế online quy định.

“Dịch vụ” là tất cả các dịch vụ mà phần mềm Pháp chế Online cung cấp bao gồm: Tài khoản Miễn phí, Tài khoản Gói 1, Tài khoản Gói 2… và các dịch vụ khác liên quan.

Điều 4: Đăng ký và sử dụng dịch vụ

Tài khoản do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, anh ninh Quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

Chủ thể đăng ký tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tài khoản đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Các dịch vụ do Phần mềm pháp chế Online cung cấp bao gồm:

  1. Tra cứu, tải văn bản pháp luật trực tuyến: Tất cả các gói đều được sử dụng tính năng này;
  2. Tải mẫu văn bản doanh nghiệp, tra cứu chuyên sâu văn bản pháp luật: Thành viên gói 1, gói 2 được tra cứu tất cả văn bản, xem ngày hiệu lực, hết hiệu lực, văn bản liên quan, văn bản thay thế,…;
  3. Nhận bản tin thông báo qua email danh mục văn bản mới: Thành viên đăng ký đều nhận bản tin từ Phần mềm pháp chế Online cập nhật thường xuyên, để theo dõi sự thay đổi của hệ thống văn bản pháp luật hoặc khách hàng cũng có thể từ chối nhận tin trong tài khoản đã đăng ký với Phần mềm pháp chế Online;
  4. Zoom chát cộng đồng doanh nghiệp, chia sẻ thảo luận các vấn đế pháp lý;
  5. Tính năng yêu cầu chát với luật sư riêng, Các thành viên gói 2 sẽ được sử dụng, các luật sư/Luật gia tư vấn pháp luật hỗ trợ trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời ngay trên phần mềm Pháp chế Online những vấn đề của doanh nghiệp…

Điều 5: Thanh toán

Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Trong vòng 48 giờ từ thời điểm đăng ký dịch vụ nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.

Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, phần mềm Pháp chế Online sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều 6: Lưu trữ thông tin

Các thông tin tài khoản khách hàng được lưu trữ trên phần mền Pháp chế online chỉ được sử dụng nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và không được cung cấp thông tin cho bất kỳ một bên thứ 3 nào, (trừ trường hợp phải cung cấp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra).

 Đối với thông tin tài khoản người dùng, Quý khách hàng không được tự ý sang nhượng, cho, tặng, bán lại dịch vụ khi chưa có sự chấp nhận của chúng tôi.

Mọi hành vi vi phạm của người dùng có đăng ký tài khoản trên phần mềm Pháp chế online phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Bảo mật thông tin

Bên sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin – dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản do phần mềm Pháp chế Online cung cấp.

Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của bên sử dụng dịch vụ làm tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều 8: Ngừng, hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ

Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy tài khoản hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.

Điều 9: Trách nhiệm Quý khách

Khi sử dụng phần mềm Pháp chế Online đòi hỏi Quý khách phải đăng ký xác thực tài khoản, Mật khẩu, và một số thông tin cá nhân trước khi sử dụng. Các thông tin này phải chính xác, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Quý khách.

Khi muốn thay đổi về thông tin đã đăng ký (Tên tài khoản, người đứng tên sử dụng, Email,…), người sử dụng phải thay đổi tại phần Thông tin tài khoản;

Quý khách tự bảo mật Tên tài khoản và Mật khẩu. phần mềm Pháp chế Online sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do người sử dụng làm lộ, hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung.

Mỗi Tài khoản được đăng ký cho một cá nhân, đơn vị cụ thể. Bởi vậy, phần mềm Pháp chế Online có quyền hạn chế một số tính năng hoặc khóa nếu thấy có dấu hiệu truy cập bất thường tại một thời điểm có nhiều người sử dụng.

Các tài khoản không được sử dụng các ngôn từ tục tĩu, link website nhạy cảm, nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, chế độ…tất cả các tài khoản khi sử dụng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với các thông tin của mình đưa lên phần mềm Pháp chế Online (bộ lọc của hệ thống khi phát hiện sẽ khóa tài khoản và không chịu bất cứ thiệt hại nào nếu tài khoản vi phạm chính sách của chúng tôi).

Điều 10: Giới hạn quyền của Quý khách

Quyền của Quý khách bị giới hạn bởi các quy định dưới đây:

  1. Không được sao chép, bán, cho thuê lại quyền sử dụng, hoặc cung cấp Tài khoản và Mật khẩu cho một bên thứ ba sử dụng.
  2. Không được phép sử dụng thông tin, dữ liệu từ phần mềm Pháp chế Onlineđể phát triển thành (toàn bộ hoặc một phần) hệ thống lưu trữ và tra cứu khác nhằm mục đích thương mại, bao gồm: bán, cho thuê hoặc hình thức thương mại khác.

Điều 11: Giới hạn trách nhiệm của phần mềm Pháp chế Online

Không chịu trách nhiệm về sự mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ sai sót của Quý khách.

Không chịu trách nhiệm trước bất kỳ mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ một trang web khác có đường dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp từ phần mềm Pháp chế Online, hoặc nội dung những trang web đó.

Không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, thiệt hại nào do nguyên nhân là hậu quả của, hoặc phát sinh do liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng phần mềm Pháp chế Online.

Ngoài các giới hạn trên, nếu xuất hiện một nghĩa vụ pháp lý nào đó mà phần mềm Pháp chế Online phải gánh chịu và bồi thường thì sẽ ngang bằng khoản phí Quý khách đóng lần gần nhất (lần thanh toán sau cùng).

Phần mềm Pháp chế Online sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh nếu bên sử dụng không tuân thủ các quy định trên.

Điều 12: Xử lý vi phạm

Phần mềm Pháp chế Online có quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm mà pháp luật cho phép nếu Quý khách vi phạm các quy định tại Thỏa ước chung này.

Thỏa ước này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ hành vi nào làm phát sinh trách nhiệm và khiếu nại liên quan đến Thỏa ước này sẽ được giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền.

Điều 13: Thực hiện

Các thông báo và khuyến cáo trên phần mềm Pháp chế Online sau này là bộ phận bổ sung cho Thỏa ước.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa ước này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại của Thỏa ước, và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

Thỏa ước này có hiệu lực từ ngày 30/08/2021.